Lavabo Dương Bàn Cao Cấp Mạ Vàng LV-806

2.700.000 đ