Lavabo Dương Bàn Cao Cấp Mạ Vàng LV-805

2.730.000 đ