Chậu Lavabo Dương Bàn Cao Cấp LV-173A

2.050.000 đ